Сигнализация

Този проект се състои в създаването на персонализирана сигнализация за изложбено пространство. Главната концепция е вдъхновена от корпоративния шрифт и използва неговите елементи като основа за създаването на поредица пиктограми, които да сигнализират пространството.

  • Категория: Графичен Дизайн